Трансфертне ціноутворення: особливий підхід до послуг з низькою доданою вартістю

0


Настановами ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб до послуг з низькою доданою вартістю віднесено послуги, що мають допоміжний характер, не є частиною основної господарської діяльності транснаціональної корпорації (надалі — «ТНК»), до якої входять сторони операції (тобто такі послуги не є частиною діяльності, що приносить доходи такій групі компаній), не потребують застосування унікальних або суттєвих нематеріальних активів і не призводять до створення таких нематеріальних активів та не призводять до суттєвих ризиків (або контролю за такими ризиками) для надавача послуг.

До послуг, що відповідають вищезазначеним критеріям, фінальним звітом BEPS 2015 (Actions 8-10) віднесено, наприклад, внутрішньо-групові послуги з аудиту, ведення бухгалтерського обліку, послуги з пошуку персоналу, з розробки програм винагороди для персоналу, внутрішньо-групові IT-послуги, послуги в галузі зв’язків з громадськістю, внутрішньо-групові юридичні послуги тощо.

Надання таких внутрішньо-групових послуг є розповсюдженою практикою для ТНК, при цьому українські платники податків постійно стикаються з необхідністю обґрунтувати ціни (рентабельність) у таких операціях, використовуючи один з методів трансфертного ціноутворення, що передбачені чинним законодавством України у той час, як Настановами ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб з урахуванням змін, внесених Фінальним звітом BEPS 2015 (Actions 8-10), для таких операцій передбачено особливий, спрощений підхід.

Зокрема, відповідно до підпунктів 7.52-7.63 підрозділу D.2 розділу «Послуги з низькою доданою вартістю» BEPS (Actions 8-10, Final Report) встановлено, що ціна на такі послуги повинна складатись з наступних елементів: прямі витрати надавача послуг у зв’язку з наданням послуг, непрямі витрати надавача послуг у зв’язку з наданням послуг (якщо послуги надаються декільком членам ТНК, непрямі витрати повинні бути розподілені між отримувачами послуг відповідно до обґрунтовано обраного ключа розподілення витрат), сума винагороди надавача послуг. При цьому винагорода вважається як така, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо вона являє собою націнку в розмірі 5% від суми вищезазначених витрат (тобто від суми прямих і непрямих витрат, які можуть бути віднесені до досліджуваної контрольованої операції). Таким чином, аналіз таких операцій за спрощеною процедурою не передбачає проведення бенчмаркінгу та співставлення цін (рентабельності) з ринковим діапазоном.

Для того, щоб продемонструвати важливість такого особливого підходу, розглянемо на двох прикладах, коли виникають або не виникають послуги з «низькою доданою вартістю», і чому може бути корисною можливість оцінювати відповідність цін в таких операціях принципу «витягнутої руки» за спрощеною процедурою.

Компанія «А» в країні А та компанія «Б» в країні Б входять до ТНК, основним видом діяльності якої є надання консультаційних послуг з аудиту, податкового консультування та ведення бухгалтерського обліку.

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий